Uncategorized

Att leda det svåra samtalet

Psykologer, socionomer och präster har en utbildning i att möta människor i djup kris. Flera andra yrkesgrupper ställs också inför att samtala i svåra situationer. Alla har inte utbildning i att genomföra de svåra samtalen, utan får träna sig i vardagen.

Svåra samtal finns överallt där man möter människor, men några områden har högre frekvens. Det är till exempel sjukvård, skola och begravningsbyrå. Kanske borde fler yrkesgrupper få en grundläggande utbildning i att leda svåra samtal för att kunna möta personer i kris.

Sjukvård

I läkarens roll ingår det att berätta om svåra diagnoser och dödsfall för en begravningsbyrå stockholm. Sköterskor och undersköterskor är sedan de personer som möter patienten i vård och omsorg. Då uppstår ofta lägen där det svåra samtalet står i fokus. Utan utbildning i djupare samtalsmetodik får man plocka fram sin medmänsklighet mitt i det professionella arbetet och vara ett stöd för patienten. I ett sjukdomsläge kommer ofta frågorna som berör det existentiella. Det är inte ovanligt med stark ångest och oro hos den som är sjuk.

Skola

Lärarna har kontinuerligt utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. När det kommer till lägen då eleven inte klarar sin skolsituation fullt ut uppstår ofta svårigheter i kommunikationen. Lärarna ser en sak och vårdnadshavarna ser ibland något helt annat. Då krävs det god kunskap om samtalsmetodik för att nå fram till en samsyn som kan leda till en positiv utveckling. Kanske behöver eleven utredas för något funktionshinder och då gäller det att få ett samtycke från vårdnadshavarna. Ibland behöver eleven särskilt stöd i undervisningen och alla inblandade behöver förstå vad det innebär och vad det syftar till.

Begravningsbyrå

Att möta människor i sorg och chock kräver stor lyhördhet i samtalet. Hela processen från dödsfallet och fram till begravning innebär många beslut som ska fattas på kort tid. De som arbetar på en begravningsbyrå är vägledare på hög nivå. De guidar sina kunder genom det svåra samtalet och landar i en ceremoni som ska spegla den avlidne med stor respekt och värme. Det får inte gå fel för här finns ingen möjlighet att rätta till något i efterhand.

Utbildning i att leda det svåra samtalet

Det finns kurser på olika lärosäten för att komplettera sin grundutbildning. Frågan är om det inte vore bättre att utbildning i att leda svåra samtal blev en självklar del i olika yrkesutbildningar. Det svåra samtalet handlar inte alltid om död och sorg som på en begravningsbyrå, det handlar lika ofta om misslyckande och kris i vardagen.